top of page
  • Foto del escritorComitè Central PCCC

Resolució Conferència Internacional a BelarúsEl passat 13-14 de setembre va tenir lloc una Conferència Internacional on el Partit Comunista dels Comitès Catalans va estar present i va tenir veu i vot en la resolució que es va elaborar en aquells dies.


Impacte dels Reptes Econòmics i Mundials amb els drets Humans Socials i Laborals.

Celebrat del 13-14 de setembre de 2021 a la ciutat de Minsk, República de Belarús.


Els participants de la Conferència Internacional "Impacte Dels Reptes Econòmics i Mundials en els drets Humans Socials i Laborals" que representen a experts nacionals i Internacionals, a la comunitat científica, advocats, Associacions i organitzacions socials, inclosos Sindicats i Partits polítics, contractants, governs d'Estats i organitzacions Internacionals.


Afirmant que el complement del dret internacional és garantia d'estabilitat en relacions Internacionals.


Subrayant la consolidació del paper central de l'Organització de les Nacions Unides per garantir la Pau i la seguretat Internacional, l'important paper de la seva Carta i els principals universalment reconeguts del dret Internacional, inclòs el principi de l'Estat de dret.


Tenint en compte la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.


Compartint l'opinió de què el compliment Dels principis i normes del dret internacional generalment reconeguts exclou la imposició per part d'Estats o d'un grup d'Estats de la seva pròpia voluntat a altres Estats.


Assenyalant que la pandèmia Covid-19 declarada per l'Organització Mundial de la Salut com una emergència en l'esfera de la salut pública té una importància internacional i greus conseqüències humanitàries.


Exposant la seva profunda preocupació per l'impacte negatiu en l'estabilitat socioeconòmica de l'estat, exèrcit per les mesures econòmiques unilaterals, que no permeten garantir condicions de vida dignes a la societat, que amenacen el benestar de la població i empitjoren la situació en el mercat laboral i augmenten l'escala de l'emigració laboral:


1) Consideren inacceptable que unes organitzacions regionals Internacionals i uns Estats utilitzin mesures de pressió econòmica contra altres Estats;


2) Expressen preocupació per la incidència generalitzada de l'aplicació de mesures coercitives unilaterals que no es basen en el dret Internacional, i exigim que es posi fi a les dites pràctiques,


3) Emfatitzant que, amb conformitat a la Carta de les Nacions Unides, la imposició de sancions és prerrogativa exclusiva del Consell de Seguretat de les Nacions Unides,


4) Denuncia que la violació Dels Estats, membres de les Nacions Unides, Dels objectius i principis de la Seva Carta destrueix el sistema de la dita organització internacional, desacredita les institucions internacionals i desestabilitza l'ordre mundial,


5) Remarcar que l'aplicació de sancions condueix a un augment de la desigualtat de gènere en el treball i un deteriorament de la condició jurídica en les categories socialment vulnerables de la població, incloent-hi dones, gent gran, joves, persones amb discapacitat i nens en totes les esferes socialment importants,


6) Confirmar la importància de la cooperació internacional en honor Dels drets Humans i declarar la interacció en el camp de la protecció Dels drets Humans ha de basar-se en principis i normes del dret internacional generalment reconeguts,


7) s'han acordat les següents accions de màxima prioritat:


a) a la República de Belarús i altres països respecte dels quals s'han aplicat sancions i mesures coercitives unilaterals:

Deuen continuar amb una política de dret centrada en la inadmissibilitat de l'aplicació arbitrària de mesures coercitives unilaterals,


Amb la participació dels socis deuen determinar el munt del dany causat al país per l'aplicació il·legal de mesures econòmiques coercitives i presentar-ho per la seva indemnització,


b) presentar a l'organisme especialitzat de les Nacions Unides- a l'Organització Internacional del Treball- una proposta per dirigir-se a la Cort Internacional de Justícia amb una sol·licitud de dictamen consultiu sobre la legalitat de les sancions i mesures coercitives unilaterals impostes per alguns Estats i unes organitzacions regionals Internacionals sobre la Seva compatibilitat amb les obligacions internacionals, inclosa l'Estatut de l'Organització Internacional del Treball,


c) Dirigir-se al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides perquè es discuteixi l'impacte negatiu de les sancions i les mesures coercitives unilaterals de caràcter econòmic i polític en l'esfera laboral, en la protecció social i en l'economia, així com en la formulació de recomanacions destinades als Membres i al sistema de les Nacions Unides sobre la lluita contra les pràctiques d'aplicació de les dites mesures,


d) Prendre totes les mesures possibles per a protegir els drets Humans, inclosos l'ús de mecanismes legals internacionals,


e) Donar Suport al Treball realitzat per la República de Belarús en el marc de la Unió Econòmica Eurasiàtica (UEEA) per desenvolupar mecanismes específics de mesures de resposta conjunta Dels Estats membres del UEEA a la pressió econòmica exercida per tercers països sobre els Estats membres de la UEEA,


f) Difusió àmpliament pels mitjans de comunicació el Treball realitzat en aquest Camp,


8). Enviar la present Resolució a les organitzacions Internacionals i Estats membres de les Nacions Unides, inclosos els Estats Units d'Amèrica, El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, l'Organització Internacional del Treball, la Unió Europea, els governs Dels Estats membres de la Unió Europea, així com Associacions sindical internacional, Associacions sindicals nacionals i d'altres Estats.


Des del Comitè Central del Partit Comunista dels Comitès Catalans ens congratula ser una de les organitzacions firmants d'aquesta Resolució contra les sancions i les accions unilaterals de l'imperialisme opressor.


Seguirem endavant!


Proletaris del món Uniu-vos!


Comitè Central PCCC
158 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page